PC/tablet กลับสู่หน้าหลัก smartphone
Share Webmaster: paul yves wery contact@

- -

Reduce TXT Enlarge TXT

www.PrevAIDS.org - ระดับความปลอดภัย - About 'total security'

หากคุณต้องการความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

If you want 100% security, you should consider:

คุณควรคิดถึงเรื่อง การงดมีเพศสัมพันธ์ รักเฉพาะทางจิตใจ รักทางอินเตอร์เน็ต การช่วยตนเองโดยการดูสื่อลามกต่างๆ สั้นๆ คือ หากิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักหรือเรื่องเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการแตะต้องทางกายคู่รักของคุณ -- "Sexual abstinence", "spiritual love", "platonic love", "cyber love", "voyeurism", "lonely masturbation”... In one word: love or sexual activities without physical body contact with your virtual or effective partner.

กลับสู่หน้าหลัก

 

ถ้าหากยากเกินไป คุณควรคำนึงถึง

If that is too difficult, you should consider:

“การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยระดับสูง เป็น " การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ” แต่ห้ามการสอดใส่อวัยวะเพศ เข้าไป ในร่างกายของคู่นอนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางปาก ทางช่องคลอด หรือทางทวาร และไม่ว่าจะใส่ถุงยางหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเชื้อของคู่นอนคุณ -- "Strict Safe Se x" practices which are the usual " Safe Sex " practices but excluding any penetration (with or without condom) of the penis in any part of your partner's body AND strictly avoiding contact with your partner's genital secretions.

กลับสู่หน้าหลัก

 

ถ้าหากกฎเกณฑ์ข้างต้นยากเกินที่คุณจะทำ ก็ไม่มีวิธีการป้องกันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

If that compromise is still too difficult for you, it is impossible to get 100% security.

แต่คุณสามารถใช้กฎธรรมดา ที่เรียกว่า เซ็กซ์ปลอดภัย มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากคุณใช้ถุงยางได้ถูกต้องถูกเวลา -- But you can consider that practicing the simple rules o f " Safe Sex " is close enough to be totally safe ("more than 99.9 % of security"-see below-) if you use correctly the condoms at the right time.

เราต้องให้ข้อสังเกตุบางอย่างเกี่ยวกับการประเมินระดับความปลอดภัย ตำราทางการแพทย์ส่วนมาก เช่น “แฮร์รีสัน” หรือ “ซีเอ็มดีที” ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นไปได้ ยากที่จะที่ค้นหาข้อเท็จ จริงเพื่อประเมินระดับความปลอดภัย เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น -- We must here make a few important remarks about the evaluation of the degree of safety. Many serious medical text books like Harrison's or CMDT do not enter in the delicate debate about the degree of protection offered for instance by the use of condom. This is quite usual as it is impossible to conduct clear researches with statistics for the following reasons:

  • ความหลากหลายของบริบทระดับรากหญ้า เช่น เราควรใช้สถิติเดียวกันไหม ระหว่างผู้ชายที่ใช้ถุงยางและมีคู่รักใช้อุปกรณ์สอดช่องคลอดคุมกำเนิด กับผู้ชายที่ใช้ถุงยางและเพศสัมพันธ์กับคู่รักตอนมีประจำเดือน หรือใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด หรือระหว่างชายที่มีอวัยวะเพศขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก หรือแข็งตัวช้า หรือระหว่างชายที่หลั่งเร็วกับช้าเป็นชั่วโมง หรือระหว่างผู้ที่ถูกร่วมเพศทางทวารหนักเป็นเวลานานกับผู้ที่เพิ่งเริ่ม หรือระหว่างผู้ชายที่ใช้ถุงยางชนิดหนากับผู้ชายที่ใช้ถุงยางชนิดบาง หรือระหว่างผู้ชายที่ชอบรุนแรงและรวดเร็วกับผู้ชายที่ช้าๆ หรือหากผู้ชายใช้สารหล่อลื่นกับไม่ใช้ เราควรพิจารณาน้ำเชื้อของผู้หญิงว่าเหมือนกันกันหรือเปล่า -- The diversity of grass rooted context is enormous. Shall we use the same statistics for users of condoms who have a female partner using intrauterine contraceptive device and those who have sexual practices with a female partner during menstruation or hormonal treatment (which hormonal treatment has its own effects on the vaginal mucosa)? Shall we use same statistics for man with big penis and those who have a little one or the old man with weak erection? Shall we use the same statistics for the one who suffers of premature ejaculation and the one who is able to prolong sexual intercourse during hours? Shall we use the same statistics for anal receptive partner with long experience and the one who just start with such practice? Shall we use the same statistics for users of ultra thin condoms and those using ultra thick condoms? What about the partner who has "rude" sexual practice comparing with another who takes half an hour to relax the orifice he will penetrate? If a man does use lubricant or if he doesn't use it, should we consider the vaginal secretions of the female partner as similar? Etc...

  • ความเชื่อถือของข้อมูลต่างๆก็มีข้อจำกัดในการให้คำสรุปที่แน่ชัด เพราะเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องส่วนตัว สมมุติว่าเรามีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอบถามเรื่องเพศสัมพันธ์ เราควรจะถามคำถามข้อเดียวกันไหมกับผู้รักร่วมเพศเดียวกันกับผู้ที่รักร่วมเพศเดียวกันแต่แกล้งทำ

  • เป็นสนใจเพศตรงข้ามThe reliability of the sources of information is another absolute limitation for clear deduction... Sexuality is a very private subject. By supposing that we finally find a effective way to interview about genital practices, would it be more convenient to interview people about anal practices? Shall we ask the question in the same way to a homosexual who makes his "coming out" since years and to a homosexual who publicly pretends to be heterosexual?

  • โดยปกติ การมีเพศสัมพันธ์มีลักษณะที่หลากหลาย และลักษณะไหนที่สามารถติดเชื้อได้หากมีคู่รักที่มีเชื้อเอชไอวีUsually, sexual intercourse includes different kinds of practices. Which practice was the contaminant one if one partner becomes infected?

  • การให้คำตอบที่เต็มใจไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีบางคนรับรองตนเองว่าเขาใส่ถุงยางถูกวิธีเสมอ แต่เขาได้คำนึงถึงการฉีกขาดของถุงยางบ้างหรือเปล่า -- The goodwill is not enough to obtain trustable information... Some people will certify they wear condom always correctly but did they really check the possible breaking of the condom at the right time? Etc.

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมไม่มีข้อมูลสถิติที่ลงตัว และบางที่ค่อนข้างต่างกันมากๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงเรื่องการ มีเพศสัมพันธ์โดย ไม่มีการสวมใส่ถุงยาง ความเสี่ยต่อการติดเชื้อของผู้ที่ถูกร่วมเพศทางทวารหนัก โดยคู่รักที่มีเชื้อ เอชไอวีอยู่ระหว่าง 0.1 %- 30 %These practical facts made us understand why statistics are not unanimous and, sometimes, quite different. For instance, by considering the issue of “sexual intercourses without condom”: the danger of receptive anal relation with an insertive anal HIV positive partner can vary from 0.1 % to 30% of contamination.

อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าถุงยางไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ -- However, we are SURE that condom is NOT a 100 % total protection.

แต่เราเชื่อว่าเป็นวิธีการป้องกันที่ดีมากๆ ถ้าหากคุณใส่ได้อย่างถูกต้องและถูกเวลาและระมัดระวังการฉีกขาด เช่นควรเปิดไฟตอนใส่ถุงยาง ความเสี่ยที่คุณใส่ถุงยาง รวมทั้งความเสี่ยว่าคู่รักคุณจะมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และคุณมีบทบาทอย่างไรในการร่วมเพศสัมพันธ์ ก็จะลดเหลือน้อยมากๆ น้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ สำหรับเราแล้ว เราส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์โดยการสวมใส่ถุงยาง มากกว่าที่จะต้องหลีกเลี่ยงที่การมีเพศสัมพันธ์ -- But we are also sure that it is a "very good" protection if you wear it correctly at the right time and use it with a regular control of breaking (with light during intercourse!). The total risk of using condom, combined with the risk that your partner is positive or not and the risk of the type of role you have in your sexual relationship (insertive? anal? etc.), is becoming extremely low (less than 0.1%). For us, it is enough to promote the condom instead of the abstinence since we are sure that at the grass rooted level, asking too much drives to worse attitude than to accept reasonable risk.

จำไว้ว่า คุณไม่สามารถใช้หลักความเชื่อถือกันว่าปลอดภัยกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยวิธีป้องกัน ปัญหาหลักคือว่าความเชื่อมั่นขึ้นอยู่โดยตรงกับความเชื่อใจกันของทั้งสองฝ่าย แต่ว่าสถิติได้แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเหล่านั้นได้เสียชีวิต และกำลังจะเสียชีวิต เพราะความเข้าใจผิดว่าคนเราก็ต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ควรอ่านรายละเอียดเพิ่ม การเชื่อมั่นและความภักดีต่อกัน

Attention!!!! You can never consider that faithfulness is safer than "safe sex". The main problem is that confidence directly depends of morality and lucidity of the two partners... Unfortunately, statistics proof clearly that confidence is a dangerous investment in practice. Millions of faithful people have died, are dying and will die of aids because they have misunderstood or still misunderstand now that even the best partner can fail one day, one hour, one minute... Please see the page dedicated to confidence and faithfulness .


กลับสู่หน้าหลัก
Français - English

 

 

 

Anexe1

ยูเอ็นเอ็ดส์ (UNAIDS) ได้ให้ข้ออธิบายบางอย่างแต่ไม่ได้กล่าวถึงระดับความปลอดภัยแต่อย่างใด และอาจเป็นคำอธิบายที่เห็นได้ชัดที่สุดก็ว่าได้ มีข้อความว่า -- UNAIDS (May 2004) does not hesitate to make this comment which does not include any rate of protection...and it is probably the most realistic presentation:

“... การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการสวมใส่ถุงยางอย่างถูกต้องเป็นวิธีป้องกันผู้ใช ้และคู่นอนของเขาจากการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งรวมทั้งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( เอชไอวี )...) ( บทความจากห้องสมุดยูเอ็นเอดส์ ( ซีดี ) เดือนพฤษภาคม 2547) "...Carefully monitored studies have demonstrated that consistent and correct use of condoms is an effective means of protecting users and their partners against unplanned pregnancy and STDs, including the human immunodeficiency virus (HIV), the virus that causes AIDS...." (Extract of the UNAIDS LIBRARY (CD) - May 2004


กลับสู่หน้าหลัก
Français - English