PC/tablet กลับสู่หน้าหลัก smartphone
Share Webmaster: paul yves wery contact@

- -

Reduce TXT Enlarge TXT

www.PrevAIDS.org -การแพร่ของเชื้อเอชไอว About transmission of hiv

ีโดยธรรมชาติ ร่างกายคนเราสามารถฆ่าเชื้อเอชไอวีที่มีปริมาณน้อยได้ ก่อนที่เชื้อจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ซึ่งเป็นแหล่งเพิ่มจำนวนไวรัส นั่นหมายความว่าเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าไปในร่างกายเราได้ โดยที่ไม่ได้ทำให้เราติดเชื้อ แต่เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก จึงจะทำให้เกิดการติดเชื้อ (ทั้งนี้มาจาก เชื่อที่ได้เข้าสู่ร่างกายแล้ว ต่อมามีการ ปรับเปลี่ยนปฏิกิริยา จนกลายเป็นเชื้อเอชไอวี และทำให้เกิดอาการของโรค -- Our body is naturally able to kill a little amount of entering HIV before the virus does have time to settle himself in specific cells and organizes the production of its progeny. It means that HIV can enter into the body without causing infection. To have an infection (which will later on give HIV seroconversion and will progress to lethal disease), a very big amount of viruses must enter into our body.

เราอาจพบเชื้อเอชไอวีในน้ำลาย น้ำตา หรือเหงื่อ แต่จะมีปณิมาณของเชื้อไม่มากพอ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้ -- There are some viruses in saliva, in tears, in sweat... but not enough to induce an infection. The density of viruses in those secretions is really too low.

ตัวนำเชื้อเอชไอวีที่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ คือ เลือด (รวมทั้ง เลือดประจำเดือน) และน้ำเชื้อที่หลั่งจากอวัยวะเพศ แต่ตัวนำเชื้อดังกล่าวจะไม่เป็นอันตราย หากไม่ได้มีการสัมผัสโดยตรง กับส่วนของร่างกายที่สามารถซึมซับเชื้อเข้าไปได้ -- The carriers of HIV which can infect each of us are the blood (including menstruation) and the genial secretions. But even HIV infected blood or infected genital secretions are not dangerous if they are not in direct contact with one part of our body able to absorb fast enough those viruses included in infected blood or infected genital secretions.

ร่างกายบริเวณที่สามารถรับเชื้อเอชไอวีได้เป็นมาก หากมีการสัมผัสโดยตรงกับตัวนำ (เลือดหรือน้ำจากอวัยวะเพศที่มีเชื้ออยู่) คือ : -- Those parts of our body which are able to absorb high viral load when in direct contact with infected blood or infected genital secretions are:

 • บริเวณรูทวารหนัก -- The anal area and the rectum.บริเวณช่องคลอด -- The vaginal areaส่วนหัวขององคชาติ -- The head of the penis (glans)
 • บาดแผลสด (รวมทั้ง แผลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) -- The fresh wounds (including STD lesions)

แม้ว่าของเหลวที่หลั่งออกมาจากอวัยวะเพศ จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี แต่ที่สำคัญคือ แค่ส่วนหัวขององคชาติสัมผัส น้ำที่หลั่งจากช่องคลอด หรือจากรูทวารหนัก ก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะการมี เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เพราะรูทวารจะคับกว่าช่องคลอด และเมื่อมีการเสียดสี ก็ทำให้เยื่อบุเกิดเป็นแผลเล็กๆ ซึ่งอาจมีเลือดออก และแม้ว่าจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม นั่นจะเป็นช่องทางในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีทีเดียว -- Although genital secretions are major sources of HIV contamination, it is important to mention here that the only rubbing between the head of the penis and the mucosa of the vagina or the anus/rectum allows exchanges of blood/genital secretions and can induce HIV infection... It is particularly true for anal relation because the anus is often tighter than the vaginal entrance... this anal narrowness causes "micro lesions" on both head of penis and anal mucosa which facilitate the exchanges of blood between the two partners (“micro bleeding” -even if not eye visible- allows big amount of viruses enter into the body).


  ควรใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน : -- Condoms should be use in view to prevent :

 1. ป้องกันการสัมผัสกันโดยตรง ระหว่างน้ำอสุจิ และบริเวณช่องคลอด หรือ ทวารหนัก/รูทวารหนัก -- Direct contact between the male genital secretions (sperm) and the vaginal area or anal area/rectum.
 2. ป้องกันการสัมผัสกันโดยตรง ระหว่างหัวขององคชาติ กับน้ำที่หลั่งจากช่องคลอด หรือจากรูทวารหนัก -- Direct contact between the head of the penis (glans) with the vaginal (or rectal) secretions.
 3. ป้องกันการสัมผัสกันโดยตรง ระหว่างหัวขององคชาติ กับช่องคลอด หรือทวารหนัก -- Direct mucosal contact between the head of the penis (glans) and vaginal or anal area/rectum.

ยังไม่มีสถิติที่ชี้ชัดว่า ปากเป็นช่องทางที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ในปริมาณมาก จนทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี มีผู้ป่วยบางรายเท่านั้นในโลก ที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการทำรักด้วยปาก/ออรัลเซ็กส์ อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ยังไม่สามารถสรุปอัตราเฉลี่ยของความเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์ในลักษณะนี้ได้ -- There are still no statistical evidences that mouth can absorb a large amount of viruses capable and induce HIV infection. Only a few cases in the world have been reported as HIV contaminated through oral sex. However, medical studies related to this matter are still unable to produce an average of risk of contamination (mainly because extremely little).

แต่มีสถิติที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ผิวหนังธรรมดาไม่สามารถซึมซับเอาเชื้อไวรัสได้เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี ผิวหนังที่มีสุขภาพดี จึงเป็นด่านสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อเอชไอวี -- There are statistical evidences which prove that normal skin is unable to absorb enough viruses to cause HIV infection. Healthy skin is well recognized as an efficient barrier against HIV.

จากสถิติชี้ว่า บาดแผลสด (รวมทั้ง แผลจากการทำศัลยกรรม และแผลจากโรคทางผิวหนัง และ แผลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ที่ได้สัมผัสกับเลือด หรือน้ำที่หลั่งจากอวัยวะเพศที่มีเชื้อเอชไอวี สามารถแพร่เชื้อ และทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้ -- There are statistic evidences that fresh wounds (including accidental exposure of surgeons and skin disease's lesions and sexually transmissible disease's lesions) in contact with HIV infected blood or genital secretions can transmit HIV infection.

ทั้งนี้ ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการแพร่และติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยที่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเราแนะนำให้คุณเข้าไปศึกษาตามเว็ปไซต์ต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในที่นี้ เพียงแต่ : -- There are ways to transmit the HIV infection which are NOT connected to sexuality and we suggest you to visit dedicated websites on this issue BUT:

 • สถิติพิสูจน์ให้เห็นว่า เข็มฉีดยาที่ผู้ติดเชื้อใช้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ -- There are statistical evidences proving that needles previously used by infected persons and re utilized are able to transmit HIV infection.
 • สถิติพิสูจน์ให้เห็นว่า ยุงที่กัดนั้นไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ -- There are statistical evidences proving that mosquito's bites are unable to transmit HIV infection.
 • สถิติพิสูจน์ให้เห็นว่า มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถแพร่เชื้อสู่ลูกได้ โดยการให้ลูกกินน้ำนมแม่ -- There are statistical evidences proving that the breast milk of infected women can pass HIV infection to the babies thought breast feeding.
 • สถิติพิสูจน์ให้เห็นว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถแพร่เชื้อสู่ทารกได้ ในระหว่างการคลอด -- There are statistical evidences proving that infected pregnant women can transmit HIV infection to their babies mainly during the delivery process.

กลับสู่หน้าหลัก
Français - English